EN

Kakovost in ohranjanje okolja

Glavni vodili podjetja Partner graf sta prizadevanje za nenehno izboljševanje kakovosti naših izdelkov in storitev ter ohranjanje okolja. Vsi zaposleni smo zavezani h gospodarni rabi surovin, repromateriala in energentov ob doslednem upoštevanju okoljskih standardov.

POVPRAŠEVANJE